linkingabo
linkingabo

Radio R flyer (2014)
One of two origami flyers I made for Radio R – the biggest students radio in the Czech republic.
Egyike a két origami röplapnak, amelyeket a Radio R-nek csináltam – a legnagyobb diákrádiónak Csehországban.


One of two origami flyers I made for Radio R – the biggest students radio in the Czech republic.
Egyike a két origami röplapnak, amelyeket a Radio R-nek csináltam – a legnagyobb diákrádiónak Csehországban.